"საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მატერიალურ ფასეულობებზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრისა და ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ" საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის 2017 წლის 17 იანვრის N6/3 ბრძანების საფუძველზე განხორციელებული ინვენტარიზაციის 2017 წლის 10 ნოემბრის აქტის შესაბამისად მუშა მდგომარეობიდან გამოსული ძირითადი საშუალებების ჩამოწერისა და განადგურების თაობაზე

ნომერი: 6 / 58

გამოქვეყნების თარიღი დეკემბერი 12, 2017 18:47

მიღების თარიღი დეკემბერი 11, 2017

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები