საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში კომერციული საიდუმლოების შემცველ დოკუმენტაციაზე მუშაობის შესახებ კომისიის თავმჯდომარის 2016 წლის 18 ივლისის N6/19 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ნომერი: 6 / 56

გამოქვეყნების თარიღი ნოემბერი 30, 2017 18:06

მიღების თარიღი ნოემბერი 30, 2017 18:06

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები