"საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მატერიალურ ფასეულობებზე პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრისა და ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ" საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის 2017 წლის 17 იანვრის N6/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ნომერი: 6 / 55

გამოქვეყნების თარიღი დეკემბერი 13, 2017 15:06

მიღების თარიღი ნოემბერი 16, 2017

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები