საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრის ვახტანგ აბაშიძისათვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

ნომერი: 6 / 54

გამოქვეყნების თარიღი დეკემბერი 13, 2017 15:04

მიღების თარიღი ნოემბერი 16, 2017

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები