"საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიიდან გასაგზავნ რიგ დოკუმენტაციაზე ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ" კომისიის თავმჯდომარის 2017 წლის 31 მაისის N6/27 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნომერი: 6 / 50

გამოქვეყნების თარიღი დეკემბერი 13, 2017 14:57

მიღების თარიღი ოქტომბერი 25, 2017

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები