საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში კომერციული საიდუმლოების შემცველ დოკუმენტაციაზე მუშაობის შესახებ კომისიის თავმჯდომარის 2016 წლის 18 ივლისის #6/19 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ნომერი: 6 / 49

გამოქვეყნების თარიღი ოქტომბერი 23, 2017 15:28

მიღების თარიღი ოქტომბერი 23, 2017 15:28

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები