საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატის ადამიანური რესურსების მართვის ჯგუფის საკადრო ადმინისტრირების მიმართულებით არასაშტატო სპეციალისტის დაქირავების მიზნით გამარტივებული საჯარო კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ნომერი: 6 / 44

გამოქვეყნების თარიღი ოქტომბერი 19, 2017 15:31

მიღების თარიღი ოქტომბერი 19, 2017 15:31

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები