ინტერნეტის მომსახურების ხარისხის კონტროლის უზრუნველსაყოფად სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

ნომერი: 6 / 25

გამოქვეყნების თარიღი ოქტომბერი 12, 2017 12:49

მიღების თარიღი ოქტომბერი 12, 2017 12:49

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები