მარტი 24, 2017 12:22

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში მიმდინარე ორგანიზაციული ცვლილებების ფარგლებში საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში მოქმედი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის საქმიანობის ანგარიში

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები