ელისო ასანიძე - კომისიის წევრი

დაბადების თარიღი: 26.12.1971

განათლება:

1989-1994 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა - სამართალმცოდნეობა

სამუშაო გამოცდილება:

2015-დღემდე - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია / კომისიის წევრი

2010-2015 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია / კომისიის აპარატის კონკურენციის ხელშეწყობის დეპარტამენტის უფროსი

2009-2010 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია / თავმჯდომარის კონსულტანტი

2008-2009 - შპს „მაგთიკომი“ / იურისტი

2006-2007 - სს „ტელენეტი“ / კონსულტანტი

2004-2006 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია / კომისიის აპარატის    სატელეკომუნიკაციო და საფოსტო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი

2001-2004 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია / იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

2000-2001 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია / იურიდიული სამსახურის  სპეციალისტი

2000 - საქართველოს ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სამინისტრო / სამინისტროსა და საქართველოს პარლამენტს შორის ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი

1999-2000 - საქართველოს კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სამინისტრო / რეფორმებისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე

1998-1999 - საქართველოს კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სამინისტრო / იურიდიული განყოფილების უფროსი

1996-1998 - კომერციული ბანკი „მერკური“ / იურისტი

 

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები