ოქტომბერი 06, 2016 16:19

2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მედიამონიტორინგის მეოთხე შუალედური ანგარიში (09.09.2016 – 22.09.2016)

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები