ოქტომბერი 02, 2020 14:08

წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამისათვის მაუწყებლების მიერ გამოყოფილი უფასო საეთერო დროის განრიგი

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
 • ტელეკომპანია ეგრისი
 • ტელეკომპანია კავკასია
 • იმერვიზია
 • ტელე-რადიო კომპანია იმპერია
 • ტელე-რადიო კომპანია ბორჯომი
 • ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთი
 • მარნეული ტვ
 • თავისუფალი მედია სივრცე
 • ტელე-რადიო კომპანია ატვ 12
 • სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა
 • სამაუწყებლო კომპანია ბოლნელი
 • ჯი დი ეს თი ვი
 • ტელე-რადიო კომპანია ოდიში
 • ტელე-რადიო კორპორაცია ინფორმკავშირი ტელევიზია არგო
 • ტვ 25
 • ტელე-რადიო კომპანია რიონი
 • ფარვანა
 • ტელე-რადიო პრესკომპანია ზარი
 • რადიო კომპანია პირველი რადიო
 • ტელეკომპანია გურჯაანი
 • კოლხეთი 89
 • ტელეკომპანია დია
 • ტელეკომპანია თანამგზავრი
 • სამაუწყებლო კომპანია იმერვიზია
 • მეგა ტვ
 • აგროკომუნიკატორი
 • Calendar
  გაზიარება

  მიმაგრებული ფაილები