აგვისტო 08, 2012

საზოგადოებრივ მაუწყებელს, საერთო მაუწყებლებს და იმ მაუწყებლებს, რომლებიც განათავსებენ წინასაარჩევნო რეკლამას

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია დაბეჯითებით გთხოვთ, მიმდინარე წლის 10 აგვისტოს 17:00 საათისთვის უზრუნველყოთ თქვენს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე გამოქვეყნება და კომისიაში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (თბილისი, 0144, ქეთევან წამებულის გამზ/ბოჭორმის ქ. 50/18, ტელ/ფაქსი: +995 32 2921625, E-mail: post@gncc.ge) მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაციის წარმოდგენა (იხილეთ თანდართული ფაილი.)

 

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები