აგვისტო 08, 2012

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების სია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 2012 წლის 8 აგვისტოს გამოქვეყნებულ იქნა იმ კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების ჩამონათვალი უფასო საეთერო სარეკლამო დროსთან მიმართებაში, რომლებიც აკმაყოფილებენ საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 51-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს:

1.         “საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”(2008წ. - ”ა” ქვეპუნქტი)

2.        “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”  (2008წ. - ”ა” ქვეპუნქტი, 2010წ. - ”ბ” ქვეპუნქტი)

3.         „საქართველოს კონსერვატიული პარტია“ (2008წ. - ”გ” ქვეპუნქტი, 2010წ. - ”დ” ქვეპუნქტი)

4.        ,,ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა” (2008წ. - ”ა”  ქვეპუნქტი, 2010წ. - ”დ” ქვეპუნქტი)

5.         “რესპუბლიკური პარტია” (2010წ. - ”დ” ქვეპუნქტი)

6.        ”მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს” (2010წ. - ”ბ” ქვეპუნქტი)

http://www.cesko.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=13&info_id=9092

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები