სექტემბერი 28, 2012

კომისიის განცხადება

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მიმართავს იმ სამაუწყებლო კომპანიებს, რომლებიც ჩართულნი არიან წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქებაში.

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის "საარჩევნო კოდექსის" შესაბამისად კენჭისყრის დღის დაწყებამდე 48 საათით ადრე, ანუ 2012 წლის 29 სექტმებრის, 08:00 საათიდან დაუშვებელია საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების ეთერში გამოქვეყნება

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები