მარტი 07, 2013

მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ პირთა სია

კომისია აქვეყნებს მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ იმ პირთა სიას, რომლებიც საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნების ჩატარების გეოგრაფიულ არეალში ხვდება.

შეგახსენებთ, სქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები ტარდება სამ საარჩევნო ოლქში: ნაძალადევი, ბაღდათი და სამტრედია.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები