აგვისტო 23, 2017 18:31

2017 წლის 21 ოქტომბრის საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის განსაზღვრული კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების სია

2017 წლის 20 ივლისს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით წარმოდგენილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის განსაზღვრული კვალიფიციაური საარჩევნო სუბიექტების სია.

 

დანართი:

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები