ოქტომბერი 21, 2021 15:30

ადგილობრივი მულტიპლექს ოპერატორების ქსელში დაკავებული რესურსის, ფასების და დაშვების რიგითობის შესახებ ინფორმაცია

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აქვეყნებს ადგილობრივი მულტიპლექს ოპერატორების ქსელში დაკავებული რესუსრის, ფასების და დაშვების რიგითობის თაობაზე ინფორმაციას. ასევე, მულტიპლექს ოპერატორების მომსახურების პირობების და საფასურის თაობაზე დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ოფერტების გვერდზე

 

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები