ციფრული მაუწყებლობა
ივნისი
30, 2014
0:00

ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად გამოცხადებული კონკურსზე ერთი მონაწილე...

ივნისი 30, 2014 0:00

დღეს, 30 ივნისს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად...

ივნისი
11, 2014
16:43

ადგილობრივი მაუწყებლებისთვის ხელმისაწვდომი არხები ციფრული ტელემაუწყებლობის...

ივნისი 11, 2014 16:43

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ადგილობრივი მაუწყებლებისთვის ციფრული ტელემაუწყებლობის...

ივნისი
02, 2014
15:17

საკონკურსო დოკუმენტაცია

ივნისი 02, 2014 15:17

ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კომპანიების დოკუმენტაცია.

ივნისი
02, 2014
0:00

ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად გამოცხადებული კონკურსის მოსამზადებელი...

ივნისი 02, 2014 0:00

დღეს, 2 ივნისს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად...

მაისი
28, 2014
0:00

ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად გამოცხადებულ კონკურსზე საბუთების მიღების...

მაისი 28, 2014 0:00

ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად, რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიების მისაღებად...

მარტი
31, 2014
0:00

სამაუწყებლო ბაზრის ზოგადი მიმოხილვა

მარტი 31, 2014 0:00

ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად, რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიების მისაღებად...

ოქტომბერი
29, 2012
0:00

ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის მოდელები და კომისიის ხედვა

ოქტომბერი 29, 2012 0:00

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში პრეზენტაცია გაიმართა სახელწოდებით; „ციფრულ...

ივნისი
19, 2012
0:00

ციფრული მაუწყებლობა – ახალი ერა სატელევიზიო სივრცის ტექნოლოგიურ განვითარებაში

ივნისი 19, 2012 0:00

მსოფლიოს ყველა წამყვანი ქვეყანა გადასულია ციფრულ მაუწყებლობაზე. ეს პროცესი დასავლეთ ევროპაში და...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები