ოქტომბერი 30, 2012 9:55

ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის მოდელები და კომისიის ხედვა - პრეზენტაცია

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები